Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

“Tanítsunk táncot és játékot, dalt és zenét, a kézzel való alkotás örömét, mert aki nem tud alkotni, az rombolni fog. A művészet segítsen abban, hogy átvészeljük az átvészelhetetlent, feldolgozzuk a feldolgozhatatlant, úrrá legyünk gyászon, csalódáson. Szükségünk van erre a technikára, hogy megmaradjunk embernek.”     (Andrásfalvy Bertalan)

 

Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2003-ban indult útjára. Az iskola a Mecsek Táncegyüttes és a Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány kezdeményezésére jött létre, fenntartója az Alapítvány. Nevét a 20. század első felében, Pécs városában tevékenykedő pedagógus–néprajzkutatóról kapta, akinek életműve útmutatásul szolgálhat mind az oktatói munka, mind pedig a hagyományok felkutatása, megőrzése és átörökítése terén.

Az intézmény célja a művészeti nevelés közkinccsé tétele, a városi iskolák mellett a kis településekre való eljuttatása, s ezáltal testben és lélekben egészséges, művészetek iránt fogékony fiatalok kinevelése, a kiemelkedő tehetségek gondozása. A népművészet oktatása során, környezetünk megismertetésével és ápolásával, múltunk értékeinek, hagyományainknak megőrzésével, az iskola szerepet kíván vállalni a gyermekek identitásának formálásában, kulturális sajátságaink megtartásában.

A Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a gyermekeknek és fiataloknak három népművészeti ág megismerésére nyílik lehetőségük, egy-egy tanszak keretein belül:

  • néptánc
  • népzene, népi ének
  • népi kézművesség

A népművészet ezen ágai mellett az iskola színjátszó tanszakot is működtet, melynek tagjai egy másik oldalról kapcsolódhatnak be a művészeti nevelésbe, és aknázhatják ki annak lehetőségeit.

Az oktatás mind a négy tanszakon előképző, alapfok I-VI. és továbbképző csoportokban zajlik, 6-22 éves fiatalok számára. A képzés az iskola székhelyén, a Pécsi Kultúrális Központban, pécsi általános iskolákban és baranyai településeken folyik.

Az iskoláról és képzésekről bővebben az intézmény honlapján lehet tájékozódni, mely az alábbi linkre kattintva érhető el:

Kezdőlap

Székhely: Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pécsi Kultúrális Központ
Pécs, Dr. Veress E. u. 6.
7633
Igazgató: Virág Rita Cecília
Tel: 72 / 551-138
Tel/fax: 72 / 551-139
Email: berze.nagy@gmail.com